01   Aktualności
02   Informacje ogólne
03   Konferencje i seminaria
04   Konkursy, targi, misje
05   Regionalna Instytucja Finansująca
06   Bezpłatne usługi dla firm
07   Doradztwo gospodarcze
08   Pożyczki
09   Poręczenia kredytowe
10   Inwestycje kapitałowe
11   Szkolenia i doradztwo personalne
12   Energia odnawialna
13   Konsulat Honorowy Finlandii
14   Projekt SUPER
15   Projekty zakończone
16   Lokale do wynajęcia
17   Zaprzyjaźnione strony
18   Wyszukiwanie zaawansowane
19   Pomoc/Cookies
20   Wyślij mail
21   Subskrypcja biuletynu
22   Przetargi


 

 PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

Polski » Projekty zakończone » Startuj w Biznesie
 
 
Startuj w Biznesie - Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego wraz z Uniwersytetem w Białymstoku realizują projekt „Startuj w Biznesie” w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie przedsiębiorczości mieszkańców województwa podlaskiego oraz pomoc w uruchomieniu 60 nowych przedsiębiorstw, tym samym wsparcie samozatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie z województwa podlaskiego, mające pomysł na własną działalność gospodarczą, potrzebujące wsparcia zarówno szkoleniowego, jak i finansowego.

AKTUALNOŚCI - KLIKNIJ

Dla uczestników projektu oferujemy:

 • Doradztwo
 • Warsztaty interpersonalne z elementami przedsiębiorczości, w tym:
  • efektywna komunikacja
  • zdobywanie informacji
  • rozwiązywanie konfliktów
  • asertywność, itd.
 • Warsztaty prowadzenia działalności gospodarczej:
  • biznes plan
  • podatki pośrednie i bezpośrednie
  • kadry
  • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
  • obsługa klienta
  • technologie ICT, itd.
 • Sesje mentoringowe
 • Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej pomocy finansowej na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 60 Beneficjentów Ostatecznych:
  • jednorazowa dotacja inwestycyjna dla 60 osób wyłonionych po ocenie biznes planów sporządzonych po przebyciu warsztatów szkoleniowych z tego zakresu, w wysokości do 40.000 zł brutto
  • podstawowe wsparcie pomostowe dla 60 Beneficjentów Ostatecznych, którzy zarejestrują działalność gospodarczą, po 1250 zł brutto przez okres 6 miesięcy
  • przedłużone wsparcie pomostowe dla 12 Beneficjentów Ostatecznych, którzy założyli działalność gospodarczą i wykażą potrzebę dalszego wsparcia w celu utrzymania płynności finansowej, po 1250 zł brutto przez okres kolejnych 6 miesięcy

Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusze pozauzbieczeniowe oraz pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością (reklama, obsługa księgowa, zatrudnienie pracownika itp.)

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne chcące podjąć samozatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, spełniające następujące warunki:

 • pełnoletniość,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • zameldowanie w województwie podlaskim,
 • zatrudnione lub
 • nieaktywne zawodowo (nie zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędzie Pracy)

Z możliwości wsparcia w ramach projektu wykluczone są osoby, które:

 • miały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
 • pozostają w stosunku pracy lub innym (umowa cywilno-prawna) z Beneficjentem, Partnerem lub wykonawcą (podmiotem świadczącym wszelkie usługi w ramach realizowanego projektu)
 • uczestniczą w więcej niż jednym projekcie, o podobnych formach wsparcia, w tym samym czasie.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

€ko-Kluby
Projekt INNO-DEAL
Podlaskie Centrum Innowacji
2014 Rokiem Przedsiębiorczości
Projekt BSR
Projekt INNOWATCH
Startuj w Biznesie
»Aktualności
»Dokumenty do pobrania
»Rekrutacja
»Usługi szkoleniowo-doradcze
»Nabór wniosków
CSR - Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Projekt: Współpraca na rzecz rozwoju Podlasia
Projekt MAPKA
Usługi środowiskowe
Wschód Zielonego Biznesu
Projekt Innoboost
Projekt WOMEN

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: +48 85 740 86 83 | fax: +48 85 740 86 85
e-mail: pfrr@pfrr.pl | WWW: www.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS